Uprawnienia sep — co to jest i co nam dają?

Uprawnienia sep – nazwa ta pojawia się w różnych tematach. Najczęściej jednak termin ten można spotkać w niektórych ogłoszeniach o pracę, gdzie często jest on wymogiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy. Jednak wiedza, którą można zdobyć na szkoleniu sepowskim nie jest potrzebna wyłącznie do podjęcia zatrudnienia, przydaje się również na co dzień.

Kursy, na których można nabyć uprawnienia sep, są rodzajem szkoleń dodatkowych. Warunkiem uczestnictwa w takim kursie jest ukończenie 18 lat oraz złożenie aplikacji. Nie trzeba posiadać fachowej wiedzy ani wyższego wykształcenia w tym kierunku. Najważniejsze są chęci.

Uprawnienia sepowskie dzielą się na trzy kategorie:

  • Elektryczne
  • Gazowe
  • Energetyczne.

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się uprawnienia elektryczne.

Uprawnienia sep – jak długo trwa kurs i co daje?

Uprawnienia sep można uzyskać w ciągu jednego dnia. Kurs rozpoczyna się wykładami z teorii, które dotyczą wybranej kategorii i trwają kilka godzin. Następnie po krótkiej przerwie kursanci przystępują do egzaminu ustnego. Jest to egzamin państwowy, który weryfikuje wiedzę nabytą na szkoleniu. Uprawnienia otrzymuje każdy kursant, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu.

Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymujemy podstawową wiedzę, która jest bardzo przydatna w praktyce oraz dyplom, który uprawnia jego posiadacza do wykonywania prac w zakresie kategorii, której dotyczyło szkolenie. Otrzymany certyfikat określa szczegółowo zakres czynności, jakie w świetle prawa może wykonywać jego właściciel.

Uprawnienia sep – dlaczego są wymagane?

Uprawnienia sep wymagane są, a nawet wręcz są obowiązkowe, do objęcia stanowisk, na których obsługiwane są urządzenia pracujące pod napięciem wyższym niż 1 kV. Są to wymogi zawarte w przepisach prawnych oraz BHP.