Uprawnienia elektroenergetyczne, czyli co warto o nich wiedzieć

Uprawnienia energetyczne dzielimy na 3 podstawowe grupy i każda z nich obejmuje inny zakres kwalifikacji.

Wyróżnić wiec możemy:

Uprawnieniami G1– są uprawnienia elektryczne, które obejmują urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Uprawnieniami z grupy G2 są uprawnienia cieplne obejmujące urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupę 3, tzw. uprawnienia G3 stanowią uprawnienia gazowe.

Ważność wszystkich uprawnień energetycznych wynosi 5 lat. Po ich upłynięciu koniecznie trzeba odnowić uprawnienia elektroenergetyczne. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje się książeczkę SPE. Książeczka ta określa zakres i rodzaj uprawnień energetycznych.

Uprawnienia elektroenergetyczne – podział ze względu na stanowisko pracy

Uprawnienia energetyczne można podzielić również ze względu na stanowisko pracy i jest to eksploatacja i dozór.

Eksploatacja – E – dotyczy stanowisk, na których wykonuje się pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym.

Natomiast dozór (D) dotyczy stanowisk osób, które kierują pracami osób z zakresu eksploatacji oraz nadzóru nad eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji.

W uprawnieniach elektroenergetycznych określany jest również zakres czynności i są to obsługa, konserwacja, remonty, montaż oraz zakres kontrolno-pomiarowy.

Uprawnienia elektroenergetyczne – kto je wydaje i kto się może o nie ubiegać?

Uprawnienia energetycznie głównie wydają takie instytucje jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Instalatorów Monterów Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

O świadectwo kwalifikacyjne starać się może osoba pełnoletnia. Mile widziane jest wykształcenie elektryczne bądź pokrewne albo doświadczenie zawodowe w dziedzinie energetyki, ale nie jest to wymóg konieczny. Natomiast od poziomu wiedzy i doświadczenia osoby ubiegającej się o świadectwo kwalifikacyjne zależy, jaki zakres uprawnień otrzyma.