Technologie antykorozyjne Wrocław, czyli metody ochrony przed korozją

Technologie antykorozyjne to jedna z szybko rozwijających się dziedzin współczesnej techniki. Popularna rdza kosztuje światowy przemysł  miliardy dolarów, wydawanych na naprawę uszkodzonych elementów. Jakie są najważniejsze rodzaje zabezpieczeń? Przeczytaj.

Technologie antykorozyjne Wrocław – powłoki antykorozyjne

Jednym z najpopularniejszych zabezpieczeń przeciw korozji jest stosowanie powłok ochronnych. Mają one dwa zadania – izolują materiał podłoża od środowiska korozyjnego oraz mogą zapewniać ochronę elektrochemiczną. Są to bardzo znane i skuteczne technologie antykorozyjne Wrocław. Stosunkowo łatwo można kontrolować ciągłość powłoki malarskiej. W momencie, gdy dostrzeżemy, że zaczynają się problemy, odnawiamy produkt i sprawiamy, że znów będzie odporny na korozję.

Technologie antykorozyjne Wrocław – elektrochemiczna ochrona przed korozją

Ta technologia antykorozyjna jest jedną ze starszych. Stosuje się ją do zabezpieczania okrętów, statków, rurociągów i zbiorników z cieczą. Dzielimy ja na katodową i anodową.

Technologie antykorozyjne Wrocław – zapobieganie korozji

Technologie antykorozyjne Wrocław nie ograniczają się tylko do izolowania materiału od środowiska czy stosowania odpowiednich środków elektrochemicznych. Tak jak w każdym przypadku lepiej zapobiegać niż leczyć. Odpowiednie projektowanie i używanie dobrych materiałów może znacząco ograniczyć działanie korozji. Przede wszystkim trzeba unikać takich kształtów, które będą sprzyjały osadzaniu się resztek elektrolitów czy opadów atmosferycznych. Natomiast pod względem materiałowym istotne jest, by unikać połączeń dwóch różnych metali, ponieważ w miejscu ich styku może powstać korozja.

Również odpowiedni dobór materiałów do środowiska, w jakim będą przebywać, też jest dość istotny.

Popularne tagi : odrdzewiacz , oleje antykorozyjne , folia aluminiowa , folia antykorozyjna , płyn antykorozyjny , papier antykorozyjny , smar antykorozyjny

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
technologie antykorozyjne Wrocław

Dojazd: